Sistemes radiants

Confort tèrmic i estalvi energètic

KPL Energia Solar / Serveis / Sistemes radiants

Emissors de baixa temperatura.

Sistemes radiants

Equivocadament pensem que el confort tèrmic depèn de la temperatura de l’aire que ens envolta. No és cert. El confort tèrmic depèn de molts factors com per exemple la roba que portem, l’activitat que estem fent, la velocitat de l’aire, la temperatura i la humitat dins la nostra llar. El vertader confort s’aconsegueix amb unes condicions climàtiques ambientals on l’usuari sent satisfacció.

A KPL. Energia Solar treballem per aconseguir aquestes condicions òptimes i  ideals dins la seva llar. Això s’aconsegueix instal·lant sistemes de climatització amb terres, parets o sostres radiants. Al ser un sistema integrat en l’habitatge, s’aconsegueix una reduïda diferència de temperatura entre el terra, paret, sostre i aire.

Fins ara quan es parlava de sistemes radiants només es pensava en la calefacció per l’hivern. A partir d’ara, amb les noves tecnologies i regulacions, ja parlem de climatització amb terres, parets i sostres radiants durant tot l’any. És a dir, incorporem la refrigeració en el mateix sistema de calefacció que fèiem fins ara. I això és possible, gràcies a les noves tècniques i regulacions que incorporen els millors fabricants de sistemes de climatització.

Sistemes radiants per espais indústrials

L’efecte tèrmic de la radiació solar és un principi natural, confortable, sa i eficients. Els sostres radiants a gran alçada són ideals per a espais amb sostres alts, com naus i magatzems, pavellons esportius, garatges, sales d’exposició i vendes, hangars de manteniment, etc.

Són instal·lacions sense manteniment que es poden connectar  qualsevol font de calor, especialment a la biomassa o a l’energia solar tèrmica. Són sistemes que no generen pols, no hi ha moviment d’aire, climatitzen per radiació, llavors eviten al·lèrgies i refredats.

Són instal·lacions amb alta rendibilitat, amb un estalvi de més del 40% d’energia sobre un sistema tradicional d’aire. Amb aquets sistema la temperatura de l’aire por ser fins a 3ºC menor a l’hivern o major a l’estiu i és ràpidament perceptible i amb una distribució uniforme per tot l’espai.

Per a més informació contacta amb nosaltres