Radiadors de baixa temperatura

Climatització tot l'any

KPL Energia Solar / Serveis / Radiadors de baixa temperatura

Quan els sistemes radiants no ens serveixen.

Importància de la baixa temperatura

No sempre és possible la instal·lació d’un sistema radiant, sobre tot en rehabilitació, i no hi ha més solució que la instal·lació de radiadors, però és molt important la impulsió a baixa temperatura. Tampoc és cap problema, hi ha en el mercat radiadors específics per treballar a partir de 35ºC. Són radiadors amb molt poca massa d’aigua, fins a un 90% menys que els radiadors tradicionals i un disseny especial que proporciona a l’ambient la temperatura desitjada amb molta menys energia.

Alt rendiment

Aquests radiadors tenen un rendiment molt alt i fins i tot hi ha models dinàmics, amb uns petits ventiladors que fan que sigui molt més ràpid arribar a la temperatura de confort. També parlem de climatització 365 dies a l’any ja que hi ha models dissenyats per climatitzar a l’estiu, fent passar aigua freda per la instal·lació.

Per a més informació contacta amb nosaltres