Aerotèrmia

La nova era de la climatització eficient

KPL Energia Solar / Serveis / Aerotèrmia

Les noves tecnologies per a sistemes més eficients.

Estalvi

Un sistema energètic que permet un estalvi molt important davant les energies convencionals, com el gasoil o el gas és l’aerotèrmia. No és més que l’aprofitament de les calories emmagatzemades en l’aire exterior. Aquest és un sistema ideal per instal·lar a zones com la nostra on difícilment les temperatures exteriors són negatives, tot i que la temperatura límit de treball d’aquest sistema és de -15/-20ºC. Es tracta d’instal·lar bombes de calor aire-aigua en lloc de calderes de gas o gasoil. És a dir, s’instal·la a l’exterior una bomba de calor que intercanvia l’aire exterior amb un circuit d’aigua. Aquest circuit d’aigua s’utilitza a l’interior de l’habitatge per fer calefacció o refrigeració i per escalfar l’aigua sanitària. Amb aquest sistema, el COP, o rendiment de l’energia, és de fins a 4. Això vol dir que per cada kW elèctric consumit el sistema ens donarà 4 kW de potència tèrmica. Per tant, parlem d’un estalvi de fins a un 75% en la factura de gas o gasoil, depenent sobretot del sistema de calefacció de l’habitatge. Per fer una comparació senzilla i una idea ràpida, amb l’aerotèrmia es climatitza un pis de 100 m2 amb el mateix consum que un petit calefactor tradicional domèstic.

Energia renovable

El sistema no és cap novetat, ja fa anys que s’ estan instal·lant aquests equips, però els gasos refrigerants són cada vegada més eficients, i per tant els sistemes d’aerotèrmia també ho són. Un altre avantatge molt important és la hibridació que alguns fabricants ja incorporen en els seus equips, això és la combinació d’aquests equips d’aerotèrmia amb les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Aquesta combinació fa que aquest COP anterior de 4 passi a ser de 6 o fins i tot de 7.

La UE ja fa temps que ha qualificat l’aerotèrmia com a Energia Renovable.

Control intel·ligent

Per a més informació contacta amb nosaltres