Serveis

Som instal·ladors, oferim sistemes complets, claus en mà a punt per a què els nostres clients  puguin gaudir-ne.

Les nostres instal·lacions es divideixen en dos grups: tot el que té a veure amb la climatització de l’habitatge i la indústria durant tot l’any o bé les instal·lacions solars fotovoltàiques que serveixen per generar electricitat.

Instal·lacions de climatització

Amb sistemes eficients i renovables.

smart
Control Intel·ligent

La protecció del medi ambient i l’estalvi energètic està en boca de tots. S’han fet investigacions que han determinat que la calefacció s’emporta el 60% de l’ús de l’energia d’una família. Per tant la renovació d’un sistema de calefacció comporta el major estalvi i ràpid retorn de la inversió. És cert que és molt difícil retallar el consum d’energia sense reduir el confort. Si no es vol renunciar al màxim confort tèrmic cal buscar sistemes molt eficients, amb  l’ús d’energies renovables. Amb la tècnica d’avui en dia es pot aconseguir reduir el cost energètic d’un habitatge a la meitat i al mateix temps col•laborar amb la millora del medi ambient i del clima per les properes generacions.

A KPL Energia Solar instal·lem equips altament eficients, amb les tècniques més innovadores i vetllant per la butxaca del nostre client, aconsellant-lo en tot moment, en la construcció de la nova llar com en qualsevol reforma de sistemes antics i poc eficients. Sempre,  amb la col·laboració dels principals fabricants de sistemes de climatització, i amb sistemes que utilitzen una sola energia o la combinació de varies. Això permet calefactar a l’hivern i refrigerar a l’estiu amb la mateixa instal·lació de terra, parets o sostre radiant. Aquesta és l’aposta més novadora amb un sistema d’aerotèrmica unit a un sistema solar, dues energies renovables, que amb un sol equip, que ocupa un espai de poc més d’un metre quadrat,  reunim tots els elements necessaris i les regulacions per controlar la calefacció, la refrigeració, l’aigua calenta sanitària i l’energia solar. Per instal•lar en qualsevol habitació o sala de calderes, ja que l’alimentació és elèctrica i no calen xemeneies ni ventilacions exteriors. Amb la unió d’aquest equip amb una instal·lació de terra, parets o sostre radiant es pot obtenir estalvis de fins a un 80% respecte a instal•lacions tradicionals amb calderes antigues i radiadors. Aquesta mateixa unió serveix tant per l’hivern com per l’estiu, aconseguint el màxim confort tèrmic dins de la nostra llar i el màxim estalvi de la butxaca del client.

 

Aerotèrmia

La nova era de la climatització eficient.

s
Biomassa

Combustibles renovables per a les calefaccions.

Energia solar tèrmica

Una altra solució a les factures de llum, gas i gas-oil.

Sistemes radiants

Confort tèrmic i estalvi energètic.

s
Radiadors baixa temperatura

Climatització tot l’any.

Ventilació

Gaudeix d’un bon aire per a la llar.

Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

Amb sistemes eficients i renovables.

El sol es fa servir per produir directament electricitat a través d’uns petits dispositius  de silici semiconductor, les cèl·lules fotovoltaiques. En aquesta transformació no hi ha elements mecànics ni tèrmics. Amb aquestes petites cèl·lules fotovoltaiques es fabriquen mòduls més grans, que unint-los uns amb els altres, s’aconsegueix gran quantitat de generació d’energia elèctrica gratuïta.

Principalment, aquestes instal·lacions fotovoltaiques es fan servir per electrificació rural quan el cost de les instal·lacions de les línies de subministrament general no és rendible, són les denominades “instal·lacions aïllades o autònomes” o es fan servir per interconnectar-les a la xarxa elèctrica, directament, per vendre electricitat a les companyies distribuïdores o indirectament, fent petites instal·lacions a les llars particulars per consumir electricitat generada de forma renovable i gratuïta, aquestes es diuen “d’autoconsum”.

La baixada de preus de les plaques solars, la penetració del vehicle elèctric i el desenvolupament de les bateries permet al particular ser el veritable protagonista de la revolució energètica, cent per cent renovable.

Autoconsum elèctric

La solució a les factures d’electricitat.

Sistemes de bombeig

Sistemes molt efectius

Instal·lacions aïllades

Servei de corrent contínu.

Contacta'ns
De dilluns a divendres:
de 8 a 13 h i de 15 a 18 h