Instal·lacions aïllades

Servei de corrent contínu

KPL Energia Solar / Serveis / Instal·lacions aïllades

Energia elèctrica on no arriba.

Les instal·lacions

Aquestes instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica: permeten oferir un servei a corrent contínua o a corrent alterna (equivalent a la xarxa elèctrica) en emplaçament on la xarxa elèctrica no arriba. Les instal·lacions fotovoltaiques autònomes són una opció per proveir el servei elèctric de manera fiable, segura i respectuosa amb el medi ambient.

Aquestes instal·lacions permeten oferir un servei elèctric, tant a corrent contínua (12, 24 o 48V) com a corrent alterna (utilitzant un inversor) equivalent al de la xarxa elèctrica de distribució pública (220V/50Hz).

Una instal·lació fotovoltaica autònoma pot cobrir el 100% de les necessitats elèctriques d’un habitatge encara que pot acompanyar-se d’un sistema de suport convencional com ara un grup electrògen. Tanmateix, un consum energètic responsable per part de l’usuari és essencial per aprofitar al màxim la instal·lació solar, per això és convenient utilitzar electrodomèstics de baix consum i alt rendiment i incorporar actituds d’estalvi energètic.

Aplicacions habituals

Les aplicacions més habituals d’aquestes instal·lacions són:

  • Electrificació d’habitatges allunyats de la xarxa elèctrica.
  • Aplicacions agrícoles i ramaderes: bombament d’aigua, sistemes de reg, il·luminació d’hivernacles i granges, etc.
  • Senyalització i comunicacions: navegació aèria i marítima, senyalització de carreteres, repetidors, etc.
  • Enllumenat públic: carrers, monuments, parades d’autobús, etc.

Per a més informació contacta amb nosaltres