Autoconsum elèctric

La solució a les factures d'electricitat

KPL Energia Solar / Serveis / Autoconsum elèctric

Autosuficiència gràcies a l’energia solar.

Reducció de la factura

Veient els elevats preus de l’electricitat i l’augment continu del preu del Kwh, ha arribat l’hora de ser més autosuficients. Es fa necessari pel consumidor buscar abaratir el rebut mensual amb les energies renovables i autòctones, que de manera gratuïta ens ofereixen a diari el sol i el vent i transformar-les en electricitat que a posteriori es consumirà en el mateix lloc on s’han generat.

És un fet constatat que l’autoconsum fotovoltaic és possible gràcies a l’imparable reducció en les despeses dels materials, a la investigació i al desenvolupament i per tant tot això fa possible la reducció de la factura elèctrica amb uns costos d’instal·lació assumibles.

Instal·lacions

Cal diferenciar dos tipus d’instal·lacions: la instal·lació en un comerç o indústria i la instal·lació en un habitatge unifamiliar. En un local comercial o industrial la instal·lació és molt senzilla i ràpidament amortitzable, perquè el consum elèctric és justament durant les hores de Sol, i la planta solar fotovoltaica està generant gran part de l’electricitat necessitada, reduint la factura elèctrica fins un 70 o 80%. Les instal·lacions en habitatges són encara més senzilles, però cal veure-les com una instal·lació més de la casa. És la instal·lació que ajuda a que la factura d’electricitat sigui més econòmica, no cal veure-la com una inversió a amortitzar en un període curt de temps, tot i que combinades amb una instal·lació tèrmica d’aerotermia, aquests temps d’amortització s’escurça molt. Es tracta de fer instal·lacions que generin part del nostre consum (cal tenir en compte que les plaques fotovoltaiques tenen una vida superior a 25 anys) i que per tant no cal capficar-s’hi en quant temps la tindrem amortitzada sinó que es tracta d’invertir ara per reduir la nostra factura en els propers anys, i al mateix temps no hem d’oblidar-nos que ajudem a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. Aquestes instal.lacions poden incorporar bateries que permeten emmagatzemar l’energia elèctrica i aprofitar-la en moments en què no hi hagi generació pròpia.

Per a més informació contacta amb nosaltres