Aplicacions per a bombeig i reg

Sistemes desconneguts però molt efectius

KPL Energia Solar / Serveis / Aplicacions per a bombeig i reg

Autosuficiència gràcies a l’energia solar.

Autoconsum sense combustible

L’extracció d’aigua subterrània i el seu bombeig es pot fer sense la utilització de combustibles o xarxa elèctrica amb bombes d’aigua dissenyades per anar amb energia solar fotovoltaica. Es tracta d’un muntatge senzill amb una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, un regulador electrònic i una bomba, que pot ser per extreure aigua d’un pou, per pujar-la a un dipòsit, per augmentar la pressió de servei  o simplement fer anar una filtració de piscina, i tot sense consumir ni un quilowatt de la companyia elèctrica o ni un litre de gasoil si es treballa amb un grup electrogen quan no hi arriba la xarxa elèctrica.

Normalment sense bateries, aquests sistemes de bombeig solars van connectades directament al camp de plaques solars i comencen a funcionar tan bon punt surt el sol. Això vol dir que aquests sistemes són ideals per a explotacions agràries o de bestiar, ja que la gran demanda d’aigua coincideix amb la temporada amb més hores de radiació solar.

Instal·lacions

Cal destacar que no són precisament instal·lacions econòmiques i cal tenir al darrere a fabricants de primeres marques amb professionals en aquest sector.

La instal·lació més simple i gran desconeguda és la del bombeig per la filtració de la piscina, ja que com s’ha dit abans, no hi ha bateries i la filtració comença a funcionar amb els primers raigs de sol i fins que s’amaga, dia darrera dia, per tant a l’estiu pot funcionar tranquil·lament 10 hores i a l’hivern 4, mantenint l’aigua cristal·lina tot l’any, i sense gastar ni un euro.

Per a més informació contacta amb nosaltres