Climatització

Amb sistemes eficients i energies renovables

KPL Energia Solar / Serveis / Climatització

Cuidant el medi ambient.

Una tendència a l’alça

La biomassa vegetal produïda per la fusta i les restes dels boscos, és una font d’energia renovable que no malmet el medi ambient i es pot utilitzar per produir calor per a usos industrials i domèstics. L’augment de la producció de biomassa vegetal és cada vegada més important ja que, estimulant la repoblació forestal i el manteniment del boscos, es contribueix a desenvolupar l’economia de les zones rurals i muntanyes del país, creant noves oportunitats de feina.

De les biomasses vegetals es destaca el pellet. El pellet és un combustible de fusta verge seca i premsada en petits cilindres. Degut a la seva forma, el seu ús es pot comparar amb qualsevol combustible líquid. En el mercat es comercialitza en petites saques de 15 Kg., en bosses grans (big bags) de 800 o 1000 Kg i a granel, mitjançant un camió cisterna especial amb un equip per bombejar-lo fins a un silo-magatzem, des d’on les mateixes calderes de pellet prenen el combustible que necessiten. L’encesa de les calderes és de forma automàtica, igual que la regulació de l’aire per la combustió i la quantitat de combustible a cremar, tot es realitza de forma automàtica. Per tant ofereixen un sistema de calefacció amb un elevat grau de confort, el mateix que si es tractés d’una caldera de gasoil o gas.

Sistema econòmic

Escalfar-se amb biomassa, a més a més de que és bo pel medi ambient, també és molt bo per la economia dels particulars o empreses, ja que el cost de la mateixa energia generada amb combustibles fòssils (gasoil o propà) costa la meitat. Per tant hi ha una ràpida recuperació del capital invertit i al mateix temps es contribueix a la conservació i sostenibilitat del planeta.

La caldera de pellet es pot incorporar a la sala de calderes actual, funcionant sola o combinada amb la caldera existent, per escalfar els radiadors, terra radiant  o l’aigua calenta sanitària, amb consums molt reduïts.

Per a més informació contacta amb nosaltres